Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

27 maja 2010 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, poświęcona 20 – leciu Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Na uroczystej sesji Sejmiku, obecni byli m.in.: Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Sejmiku Andrzej Matusiewicz, Radni Województwa Podkarpackiego, parlamentarzyści z terenu województwa podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, a także prof. dr hab. Michał Kulesza – jeden ze współtwórców reformy samorządowej w Polsce i Zbigniew Wójcik – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. W obradach uczestniczyli także: Radni Województwa Podkarpackiego I i II kadencji oraz samorządowcy – prezydenci, burmistrzowie i wójtowie z całego województwa.
Głos zabrali także Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego I i II kadencji.
Podczas uroczystej sesji, Marszałek Zygmunt Cholewiński i Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Andrzej Matusiewicz, wręczyli odznaki honorowe „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, przyznane przez Sejmik Województwa Podkarpackiego politykom związanym z regionem, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
Odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” przyznane śp. Lechowi Kaczyńskiemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i śp. Marii Kaczyńskiej Małżonce Prezydenta RP, odebrał Tadeusz Wrona – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP. Odbierając odznaki powiedział „ten dzień, to symbol odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP Lech Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że to, co jest dobre dla samorządów, jest również dobre dla Polski”.
Odznakę przyznaną śp. Grażynie Gęsickiej – Poseł na Sejm RP, odebrała pani Klara Gęsicka-Drewniak – córka pani Poseł.
Odznakę dla śp. Leszka Deptuły – Posła na Sejm RP, odebrała pani Joanna Deptuła – Małżonka pana Posła. Odznakę przyznaną śp. Stanisławowi Zającowi – Senatorowi RP, odebrała, pani Alicja Zając – Małżonka pana Senatora.
Uroczystą sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego poprzedziła Msza Święta dziękczynna, za 20 lat Samorządu Terytorialnego i 10 lat Samorządu Województwa Podkarpackiego, która została odprawiona w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.