Rozpoczęło się 80. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarDodaj komentarz

Dziś rozpoczęły się obrady 80. posiedzenia Sejmu i będą kontynuowane 12 i 25 kwietnia.

Sejm będzie procedować prace nad utworzeniem jednej bazy podatników VAT. Rządowa propozycja nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wpisuje się w realizację exposé premiera Mateusza Morawieckiego. Celem nowych rozwiązań jest dalsze uszczelnienie systemu VAT. Przyczynią się one również do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz ograniczenia szarej strefy. Zgodnie z projektem, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostanie udostępniony wykaz podatników VAT. Rejestr ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich.

Izba zajmie się również rządowym projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, który dotyczy zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.

Posłowie rozpatrzą również sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy doprecyzowania obecnie obowiązujących przepisów, m.in. przepisu dotyczącego zawartości inwentarza archiwalnego, przepisu regulującego udostępnianie kopi dokumentów dotyczących wnioskodawcy i wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale oraz doprecyzowania przepisu dotyczącego dokumentów osobowych funkcjonariuszy i pracowników organów bezpieczeństwa państwa.

W drugim dniu obrad będą miały miejsce pierwsze czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw oraz poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o strażach gminnych oraz o zmianie innych ustaw.

Podczas posiedzenia zostanie także zaprezentowana Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 i 2017. Sprawozdawcą będzie poseł Krystyna Wróblewska.

Będziemy również mogli wysłuchać Informacji Minister Edukacji Narodowej, w sprawie prowadzonych negocjacji z nauczycielami oraz ścieżki dojścia do poziomu wynagrodzeń, który zagwarantuje prestiż tego zawodu.

Sejm będzie miał również okazję zapoznać się z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. realizacji w 2017 roku Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

W porządku obrad jest także m.in. wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego w związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz.

 

 

 

Dodaj komentarz