O „Polityce Surowcowej Państwa” dyskutowali w Rzeszowie

In Bez kategorii by sanescobarDodaj komentarz

W środę 11 lipca w budynku Politechniki Rzeszowskiej odbyła się regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca „Polityki Surowcowej Państwa”. Była to jedenasta, ostatnia już konferencja z cyklu regionalnych spotkań odbywających się w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa. Środową konferencję rozpoczął Mariusz Orion Jędrysek – Główny Geolog Kraju, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Następnie odbyły się panele dyskusyjne, podczas których zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia Filaru 9 PSP, obejmującego m.in. usprawnienia systemu podatków i danin. (cały Projekt Polityki Surowcowej Państwa dostępny na: http://psp.mos.gov.pl/)

W panelach udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu, administracji, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Dyskutowano głównie o zapisach projektu PSP, zasadności ich sformułowania, a także możliwościach i sposobach wprowadzenia ich w życie, a także o potrzebie weryfikacji obecnego systemu opłat i podatków związanych z działalnością geologiczną i górniczą. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i innych instytucji zaprezentowali propozycje rozwiązań prawnych usprawniających system opodatkowania eksploatacji. Istotnym elementem polityki surowcowej jest też odpowiednia wycena wartości zasobów złóż kopalin objętych własnością górniczą jako elementu mienia Skarbu Państwa, w tym dla celów opłat i użytkowania górniczego. Osobny panel dyskusyjny poświęcony został omówieniu ważnych dla regionu Podkarpacia kwestii sfery surowcowej.

 

 

Dodaj komentarz