Ministerstwo edukacji podsumowało miniony rok szkolny

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

W piątek 22 czerwca w większości polskich szkół odbywają się uroczyste zakończenia roku szkolnego. Miniony rok 2017/2018 był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji, a także nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego m.in. w przedszkolach, klasach: I, IV i VII szkoły podstawowej, w branżowej szkole I stopnia. Co jeszcze udało się zrealizować dzięki działalności resortu edukacji i jakie są priorytety na nadchodzący czas?

  • Bezpłatny dostęp do podręczników – Bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, uczniowie dotychczasowych gimnazjów.
  • Wsparcie dla małych szkół. Zwiększona została subwencja dla małych szkół od 2018 r. o 11 proc. Łącznie na małe szkoły na 2018 r. naliczono kwotę subwencji w wysokości 214 mln zł.
  • Więcej etatów dla nauczycieli i wzrost wynagrodzenia. O 17 768 w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba etatów nauczycieli w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach.
  • Stopniowy wzrost wynagrodzeń oraz 500+dla nauczycieli – dodatek za wyróżniającą się pracę. Od 1 września 2020 r. będzie nowy dodatek dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. Docelowo od września 2022 r. wyniesie on ok. 500 zł. Grupą uprawnioną do otrzymania dodatku będą nauczyciele dyplomowani legitymujący się najwyższą oceną pracy (oceną wyróżniającą).
  • Odbudowa kształcenia zawodowego – Od 1 września 2017 r. szkołę zawodową zastąpiła 3-letnia szkoła branżowa. Po jej ukończeniu uczeń może kontynuować naukę w branżowej 2-letniej szkole II stopnia. Nacisk na naukę praktyczną zawodu: w branżowej szkole I stopnia na kształcenie zawodowe praktyczne należy przeznaczyć nie mniej niż 60 proc. godzin kształcenia zawodowego. W 5-letnim technikum (od roku szkolnego 2019/2020), szkole policealnej i branżowej szkole II stopnia (od roku szkolnego 2020/2021), kształcenie zawodowe praktyczne ma objąć nie mniej niż 50 proc. godzin kształcenia zawodowego. Rozwiązanie to umożliwia przeznaczenie większej niż dotychczas liczby godzin na kształcenie zawodowe praktyczne, biorąc pod uwagę m.in. specyfikę danego zawodu oraz potrzeby pracodawców.
  • Od 1 września 2017 r. w życie weszły nowe przepisy, które dają szereg możliwych, elastycznych rozwiązań w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zakresie programu „Dostępność +” MEN wprowadziło swój komponent – 200 dostępnych szkół i przedszkoli. Działania w ramach tego programu obejmują m.in. zapewnienie wyposażenia dostosowanego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, transportu do szkoły, podręczników i materiałów edukacyjnych, jak również sposobu organizacji pracy przedszkola i szkoły uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów oraz ich rodzin.
  • Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wprowadzany jest do wszystkich szkół szerokopasmowy Internet, tworzący Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE).
  • E-legitymacje. Zostało wydane nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, w którym zostały określone wzory świadectw, dyplomów, legitymacji i arkuszy ocen. Legitymacje szkolne oraz legitymacje przedszkolne mogą być wydawane w postaci papierowej (jak dotychczas) lub e-legitymacji szkolnych czy e-legitymacji przedszkolnych. 

 

Leave a Comment