63. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

Krajowy system cyberbezpieczeństwa, zmiany w ustawie o biopaliwach oraz nowe rozwiązania dotyczące tachografów – to jedne z głównych punktów rozpoczynającego się we wtorek 63. posiedzenia Sejmu.Wśród innych propozycji legislacyjnych są także nowelizacje ustaw dot. identyfikacji elektronicznej, a także prawa farmaceutycznego. Na tym posiedzeniu Izby posłowie wysłuchają też informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r. (czwartek), jak również Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za lata 2016 i 2017. Głosowania zaplanowano na środę i piątek. Zapraszamy do śledzenia relacji na sejmowych kontach w mediach społecznościowych oraz transmisji na kanale YouTube.

Sejm w I czytaniu rozpatrzy rządowy projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505). Ma on umożliwić opracowanie rozwiązań zapewniających niezakłócone świadczenie usług – kluczowych z punktu widzenia państwa i gospodarki. Nowe prawo pozwoli na skuteczniejszą i bardziej skoordynowaną ochronę Polski przed zagrożeniami płynącymi z sieci. W projekcie ustawy określono też tryb ustanawiania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (pierwotny druk nr 2411). Rząd proponuje powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego celem ma być m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie. Fundusz będzie finansował projekty, o których mowa m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Izba będzie także kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o tachografach (pierwotny druk nr 2458). W nowych przepisach przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo przewozów drogowych przez wprowadzenie nowych wymagań w zakresie systemu tachografów. Proponowana regulacja ograniczy ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania, co zapewnią nowe zasady ich instalacji, naprawy i sprawdzania.

Sejm rozpocznie prace nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk nr 2502). Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług w sieci (jak i świadczących takie usługi) stwarzając podstawy niezbędne dla budowania zaufania do całego środowiska online. Celem zmian jest poprawa jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również przyśpieszenie realizacji niektórych czynności w ramach prowadzonych postępowań.

W II czytaniu zostanie rozpatrzony rządowy projekt ustawy nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne (pierwotny druk nr 2386). Chodzi o wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.

 

Leave a Comment