Informacja w sprawie odstrzałów dzików w gm. Dębica

In Bez kategorii by sanescobarDodaj komentarz

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi zakazu polowania na dziki na terenie gminy Dębica, o których informowali mnie zgłaszający się do mojego biura poselskiego mieszkańcy, chciałbym poinformować, iż w oparciu o aktualne przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne obecnie istnieje możliwość całorocznego wykonywania polowań na zwierzynę łowną tego rodzaju

Ponadto w celu skoordynowania szeregu działań podejmowanych w związku z rozprzestrzenianiem się ASF zarządzeniem nr 107 Prezes Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2016 r. został powołany Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, który zarekomendował Ministrowi Środowiska maksymalnie zredukować populację dzików na terenie pięciu granicznych województw (m.in. podkarpackiego), a w pozostałej części kraju zmniejszenie populacji dzika do poziomu poniżej 0,5 osobnika/km². Odstrzały sanitarne tego typu są realizowane w sposób ciągły od 2016 r. w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików oraz w oparciu o rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii lub Wojewodów.

Chciałbym również nadmienić, iż zgodnie z art. 45 prawa łowieckiego decyzja o dokonaniu odstrzału może być podjęta (w zależności od okoliczności) także przez nadleśniczego działającego z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe albo przez starostę, chociażby na wniosek zainteresowanego wójta.

Rozprzestrzenianie zatem sugestii, iż obecny rząd czy partia rządząca w jakikolwiek sposób zakazuje albo ogranicza wykonywania polowań i odstrzałów w w/w zakresie jest nieprawdziwe i nie ma żadnego związku z zaistniałym stanem faktycznym.

 

Dodaj komentarz