Parlamentarzyści rozmawiali o stratach poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej

In Bez kategorii by sanescobarDodaj komentarz

W czwartek 10 maja w Archiwum Akt Nowych w Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Tematem spotkania była prezentacja zbiorów archiwalnych dotyczących strat wojennych.

Jak mówił przewodniczący zespołu – poseł Arkadiusz Mularczyk – przez kilkadziesiąt lat nikt nie interesował się dokumentami dotyczącymi strat wojennych poniesionych przez Polskę; to pokazuje skalę zaniedbań. Szef zespołu zwrócił również uwagę, że zebrane zbiory w sporej części do dziś nie zostały poddane szczegółowym badaniom. Ocenił, że to wynik m.in. niedostatecznego finansowania Archiwów Państwowych, ale przede wszystkim „braku woli politycznej do podjęcia działań, mających na celu kompleksowe zbadanie tej problematyki”. Zaznaczył, że brakowało jej nie tylko po 1989 roku, ale przez cały okres po zakończeniu drugiej wojny światowej.

Podczas wcześniejszych trzech posiedzeń zespołu zaprezentowana została m.in. wysokość szacunkowych osobowych i materialnych strat poniesionych przez Polskę w czasie drugiej wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem strat w zakresie dóbr kultury i dzieł sztuki, a także wysokość indywidualnych odszkodowań należnych Polakom poszkodowanym w tym czasie. Podczas spotkań mówiono także o dotychczasowych raportach i publikacjach, jakie powstały na ten temat.

 

 

 

 

Dodaj komentarz