Minister edukacji w Rzeszowie mówiła o LOWE

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

Minister Anna Zalewska podczas swojej wizyty na Podkarpaciu w poniedziałek 23 kwietnia wzięła udział w konferencjach „Edukacja dla zdrowia” oraz „LOWE jest dla Ciebie! Czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej” organizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wizyta minister edukacji na Podkarpaciu rozpoczęła się od spotkania z przedstawicielami szkół i organów prowadzących w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, gdzie odbyła się konferencja dotycząca edukacji dla zdrowia. Dyskutowano m.in. o idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie” i programach edukacyjnych realizowanych w placówkach.  Wręczono również wojewódzkie certyfikaty „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Druga konferencja pt. „LOWE jest dla Ciebie! Czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji szansą na wzmocnienie i aktywizację społeczności lokalnej” odbyła się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.  Celem wydarzenia było przedstawienie nowego sposobu wykorzystania potencjału szkół w celu przygotowania ich do pełnienia funkcji lokalnych ośrodków wiedzy i edukacji dla osób dorosłych (rozszerzenie ich funkcji o edukację osób dorosłych).

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN podkreśliła, jak istotne jest znaczenie tzw. „małych szkół” w aktywizowaniu lokalnych społeczności.

– Inwestujemy w małe szkoły, które są nie tylko miejscem zdobywania nauki, ale również miejscem edukacji dorosłych. Chcemy rozwijać projekt LOWE, aby w oparciu o te szkoły zwiększać dostęp osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie – powiedziała minister Anna Zalewska.

Podczas spotkania zaprezentowano dobre praktyki zwiększania dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie (rodzaje działań wspierających rozwój kompetencji kluczowych oraz aktywność zawodową i społeczną osób dorosłych); omówiono rolę szkół w aktywizowaniu lokalnych społeczności, przedstawiono efekty pilotażowego wdrożenia oferty edukacyjnej przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (efekty w obszarze edukacyjnym spójnym z aktywizacją zawodową) oraz wskazano możliwości pozyskania środków finansowych na działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych.

Przykłady dobrej praktyki w LOWE zaprezentowali: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych w gminie Świlcza przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Harasiuki przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeszowie Górnym Stowarzyszenia Naszym Dzieciom oraz Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Ideę projektu LOWE przedstawił  prezes Fundacji Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa Janusz Olesiński.

 

LOWE („Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych”) to centrum organizowania i animowania edukacji pozaformalnej i nieformalnej dla osób dorosłych, uruchomiony przy szkole funkcjonującej w systemie oświaty, w ramach otwartego ogólnopolskiego konkursu grantowego.

Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych środowiskach lokalnych.

Projekt LOWE „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – WND-POWR.02.14.00-00-1020/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14.  Rozwój narzędzi do uczenia się przez całe życie.

Pilotaż projektu LOWE prowadzony jest w  15 ośrodkach w Polsce, w tym w 3 podkarpackich szkołach (okres realizacji projektu: 1 września 2017 – 30 czerwca 2018). Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz polskich.

Realizatorzy Projektu LOWE – konsorcjum 4 partnerów:

  • Fundacja Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa (lider Projektu LOWE)
  • Związek Powiatów Polskich
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
  • Uniwersytet Jagielloński

Więcej informacji o projekcie:

http://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/program-lowe/

 

tekst i zdjęcia: arch. własne; https://rzeszow.uw.gov.pl/

 

Leave a Comment