Konstytucja dla biznesu

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

Konstytucja Biznesu, czyli pakiet pięciu ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym ma za zadanie wprowadzić szereg udogodnień dla przedsiębiorców oraz znacząco poprawić relacje pomiędzy administracją a prowadzącymi działalność gospodarczą. Ustawa oczekuje na podpis prezydenta i najprawdopodobniej zacznie obowiązywać już w kwietniu.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim działalności nierejestrowej, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców, powołania Rzecznika MŚP oraz szczególnych regulacji dla inwestorów zagranicznych. Była szeroko konsultowana z przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji zrzeszających firmy.
Zasadniczym zamierzeniem rządu jest budowanie zaufania między administracją a biznesem oraz dobrej współpracy na linii urzędnik – przedsiębiorca. Służyć temu ma także znaczne uproszczenie legislacji i ustaw dotyczących biznesu.

Do najważniejszych rozwiązań znowelizowanego Prawa Przedsiębiorców należy m.in.:

  • wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na jego korzyść,
  • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej – osoba fizyczna prowadząca działalność na mniejszą skalę (miesięczne przychody z niej pochodzące nie przekraczają 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), nie musi rejestrować tej działalności ani płacić z tego tytułu składek ZUS,
  • ulga na start – początkujący przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej,
  • zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP,
  • wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem objaśnień prawnych – mają one w sposób praktyczny wyjaśniać przepisy dotyczące działalności gospodarczej.

POWOŁANIE RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW. Podstawowym zadaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ma być dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad Konstytucji Biznesu. Chodzi o lepszą ochronę interesów mikro, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej.

USTAWA O CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Umożliwi ona zawieszenie przez przedsiębiorców – osoby fizyczne wykonywania działalności gospodarczej na dowolnie określony czas.

Według US NEWS WORLD REPORT Polska jest trzecim najlepszym miejscem do inwestowania dla przedsiębiorców na całym świecie (po Filipinach i Indonezji). Nasz kraj jest też jedynym krajem z Unii Europejskiej w pierwszej piątce.

Leave a Comment