Komisja debatowała o szkole w Jodłowej

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jodłowej po raz kolejny były tematem gorącej dyskusji radnych powiatu dębickiego. Tym razem o przyszłości i problemach placówki rozmawiano podczas zwołanego na dzień 15 marca 2018 r. posiedzenia radnych powiatowej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Jak zaznacza przewodniczący komisji – Michał Maziarka – to wyjazdowe posiedzenie zorganizowane w szkole w Jodłowej miało na celu przede wszystkim gruntowne zapoznanie się z jej aktualną sytuacją finansową. W zebraniu oprócz członków komisji wzięli udział także m.in. starosta Andrzej Reguła, wójt Jodłowej Robert Mucha, dyrektor szkoły – Teresa Połoska, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie – Andrzej Kuta, nauczyciele, przedstawiciele rodziców oraz przewodniczący zarządu PiS gminy Jodłowa – Paweł Ciszczoń.

Podczas dyskusji podniesiono temat uchylania się wójta gminy Jodłowa od zobowiązań, których podjął się w trakcie przekazywania budynku szkoły na rzecz gminy. Zapewnił wówczas, że gmina w przypadku problemów finansowych szkoły będzie solidarnie partycypować w kosztach utrzymania. Tak się jednak nie stało, co wywołało uzasadnione obawy co do przyszłości placówki. Z kolei wobec odmowy współfinansowania szkoły przez starostwo wyrażonej w piśmie przesłanym do organu prowadzącego – tj. Izby Rzemieślniczej w Tarnowie, Władysław Bielawa w imieniu Klub Radnych PiS  skierował do zarządu powiatu wniosek. Ten podczas wczorajszego zebrania komisji oświaty został poparty. Radni PiS wezwali w nim zarząd powiatu, by ten podjął działania mające na celu zabezpieczenie środków w budżecie, tak, by uczniowie bez przeszkód mogli kontynuować naukę, a nauczyciele w dalszym ciągu mieli pracę w tak istotnej dla całej społeczności jodłowskiej szkole. Przewodniczący komisji oświaty wyraził nadzieję, że zarząd podejmie odpowiednie działania, a rada przeprowadzi zmiany w budżecie, które umożliwią dalsze funkcjonowanie placówki.

Wobec nierozstrzygniętego sporu pomiędzy władzami gminy, powiatu i izbą rzemieślniczą zaskakującym wydaje się być fakt, że zarówno wójt Jodłowej – Robert Mucha, jak i starosta powiatu dębickiego Andrzej Reguła nie potrafią się w tej kwestii porozumieć, tym bardziej, że obaj działają w tym samym ugrupowaniu politycznym – PSL.

Wójt Mucha natomiast, zapytany przez radnego Piotra Chęćka o powód, dla którego tak uparcie uchyla się od partycypowania w kosztach prowadzenia szkoły, odpowiada, że nie widzi takiej możliwości, wskazując na inne gminy powiatu, które nie są zmuszane do utrzymywania szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na ich terenie. Zapomniał jednak, że w dyskusji na temat przekazywania szkoły podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Dębickiego jednoznacznie zapewnił, że w przypadku ewentualnych problemów finansowych szkoły gmina Jodłowa będzie solidarnie partycypować w jej utrzymaniu. 

 

 

Leave a Comment