Podpisano umowę na koncepcję programową dla kolejnego odcinka Via Carpatia

In Bez kategorii by sanescobarDodaj komentarz

W poniedziałek 5 lutego nastąpiło podpisanie umowy wykonania koncepcji programowej odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz. Dla dwóch kolejnych odcinków wybrano najkorzystniejsze oferty.Koncepcję programową dla odcinka S19 Babica – Domaradz opracuje Konsorcjum firm: Lider – Promost Consulting Sp. z o.o. i Partnerzy – IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. Wartość umowy to 17,1 mln zł.
Na tym odcinku S19 planowana jest budowa tuneli. W ramach umowy wykonawca opracuje koncepcję programową, w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium KP, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną.
Wykonawca wykona także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.
Podpisana dzisiaj umowa na przygotowanie tego odcinka drogi ekspresowej oraz wybór najkorzystniejszych ofert na dwa kolejne odcinki S19 na Podkarpaciu to kolejne, jakże ważne kroki do powstania szlaku Via Carpatia w Polsce – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.To także potwierdzenie tego, że realizujemy nasze obietnice. S19 ma zapewnione finansowanie, a coraz więcej odcinków jest kierowanych do realizacji.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (dł. ok. 23,5 km), stanowiący część szlaku Via Carpatia, przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się tam wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie w 2015 r. wydał decyzję środowiskową.

 

na podst. www.gddkia.gov.pl

 

Dodaj komentarz