Dębiczanie świętowali 99. rocznicę odzyskania niepodległości

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

O godzinie 10.00 na dębickim Rynku rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta Niepodległości. 99 rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności rozpoczęli przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Pękala oraz burmistrz Mariusz Szewczyk. Uroczystość uświetnił prowadzony przez ppłk. Rolanda Waszkowiaka ceremoniał wojskowy z udziałem żołnierzy dębickiej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Po uroczystościach na Rynku mieszkańcy miasta, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, uczniowie dębickich szkół, harcerze, samorządowcy i parlamentarzyści w towarzystwie pieśni patriotycznych granych przez Miejską Orkiestrę Dętą wyruszyli w pochodzie w kierunku kościoła pw. Św. Jadwigi, w którym o godzinie 11.00 rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny. Po mszy delegacje tradycyjnie złożyły wiązanki kwiatów na Placu Gryfitów pod figurą Matki Boskiej. Druga część uroczystości odbyła się w Domu Kultury Mors, gdzie nastąpiło wręczenie tytułów Zasłużonego dla Miasta Dębicy oraz koncert Voice Band&Anita Lipnicka. Tegorocznymi odznaczonymi decyzją Rady Miejskiej w Dębicy zostali: kapitan Izabela Podhalańska – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, kapitan Edmund Książek – wiceprezes tej organizacji oraz Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna Dębica”.

 

Izabela Podhalańska
Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy. Urodziła się 10 lipca 1924 r. W okresie okupacji niemieckiej należała do organizacji konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej w Obwodzie Dębica, krypt. „Dziekania”, „Deser”. Była żołnierzem Wojskowej Służby Kobiet pod pseudonimem „Plater”. Uczęszczała na tajne komplety, w ramach których zdała tzw. „małą maturę”. W okresie akcji „Burza” walczyła w I Zgrupowaniu 5. PSK AK Obwodu Dębica w okolicach Sędziszowa Małopolskiego. W 1989 r. zaangażowała się w działalność w Związku Żołnierzy AK . Od 1990 w ŚZŻAK – Oddział w Dębicy, gdzie od samego początku pełniła funkcje w Zarządzie Oddziału: przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Zarządu, sekretarz, wiceprezes. W 2007 roku została wybrana przez Zarząd Koła Środowiskowego 5. PSK AK  ŚZŻAK w Dębicy prezesem Zarządu. Funkcję tę pełni do chwili obecnej. Za swoją działalność została wyróżniona m.in.: Medalem Polonia Restituta, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Medalem Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK, Medalem 25–lecia Światowego Związku Żołnierzy AK. W 2015 r. Prezydent RP awansował por. Izabelę Podhalańską do stopnia kapitana w stanie spoczynku.

 

Edmund Książek
Żołnierz Armii Krajowej, bohater walk w akcji ,,Burza”, założyciel struktur Światowego Związku Żołnierzy AK w powiecie dębickim, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowiska 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, inicjator spotkań dla młodzieży, nauczyciel patriotyzmu.  Urodził się 29 stycznia 1926 r. w Głobikowej jako syn Józefa i Marii z domu Jędrzejczyk.     Naukę w szkole powszechnej w Głobikowej przerwał w momencie wybuchu wojny.  Następnie uczęszczał na tajne komplety w szkole w Gumniskach, siedzibie komendy Obwodu ZWZ-AK. Od stycznia do września 1944 r. był żołnierzem Armii Krajowej w Obwodzie AK. W czerwcu 1944 r. brał udział w odbiorze i zabezpieczaniu zrzutów powietrznych w rejonie Małej, natomiast od 28 lipca 1944 r. walczył w akcji ,,Burza” na terenie Obwodu AK Dębica. Był zaangażowany w działalność konspiracyjną w ramach ,,wzmożonej działalności dywersyjnej”, następie przedostał się na teren Dolnego Śląska, gdzie w Bardzie Śląskim ukrywał się przed funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, którzy poszukiwali go za działalność w organizacji AK.  Od 1989 r. aktywnie zaangażowany jest w działalność w  Światowym Związku Żołnierzy AK, najpierw jako członek Zarządu Oddziału Dębica, później członek ŚZŻAK – Środowiska 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, a od 2007 r. jako wiceprezes Środowiska 5 PSK AK ŚZŻAK. Za swoją działalność został wielokrotnie odznaczony, między innymi Medalem Polonia Restituta, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Medalem Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Medalem 25-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W 2015 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał awans do stopnia kapitana w stanie spoczynku.

 

Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi  „EUROPA DONNA DĘBICA”

Stowarzyszenie Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA DĘBICA” jest organizacją pozarządową powołaną postanowieniem  Sądu  Rejonowego w Tarnowie w dniu 5 października 1999 r. Podstawowym przedmiotem działalności stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, a zwłaszcza walce z rakiem piersi u kobiet. Stowarzyszenie jest silną i dynamiczną organizacją, skupiającą kobiety nie tylko walczące z własną chorobą, ale pragnące służyć innym. Od wielu lat organizuje spotkania, konferencje, warsztaty, sesje naukowe, happeningi, bale charytatywne „Różowa Wstążka” oraz podejmuje działania na rzecz profilaktyki raka piersi. Stowarzyszenie Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „EUROPA DONNA DĘBICA” organizuje również spotkania z młodzieżą wkraczającą w dorosłe życie. W ramach swojej działalności odbyło się ponad 100 takich spotkań na terenie miasta Dębicy i powiatu dębickiego. Corocznie w związku z obchodami „Breast Health Day”, stowarzyszenie organizuje konferencję szkoleniową. Od 2001 roku stowarzyszenie prowadzi akcję badań mammograficznych pn. „Prezent urodzinowy dla 40-latki”. Z badań skorzystało 2000 pań, z czego 15 % zostało zakwalifikowanych do dalszej diagnostyki, a u 2% stwierdzono raka piersi.

 

Leave a Comment