Rozpoczyna się 49. posiedzenie Sejmu

In Bez kategorii by sanescobarLeave a Comment

W porządku obrad rozpoczynającego się dzisiaj posiedzenia Sejmu znalazło się przede wszystkim I czytanie ustawy budżetowej na 2018 r., pakiet rządowych przedłożeń uszczelniających system podatkowy i zwiększających ulgi dla najuboższych i twórców oraz przedstawione przez Prezydenta projekty nowelizacji ustaw o nieodpłatnej pomocy prawnej i o pomocy tzw. frankowiczom. 

Sejm uzupełni też skład komisji śledczej wyjaśniającej aferę Amber Gold. Początek prac w Sali Posiedzeń o godz. 14:00. Posiedzenie potrwa od wtorku do piątku.

Pierwszy dzień posiedzenia zdominuje debata nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r. (druk nr 1876). Rząd planuje, że przyszłoroczne dochody państwa wyniosą 355,7 mld zł, a wydatki nie więcej niż 397,2 mld zł (deficyt budżetowy nie przekroczy 41,5 mld zł, deficyt sektora finansów publicznych osiągnie 2,7 proc. PKB). Wzrost gospodarczy wynieść ma 3,8 proc. PKB, średnioroczna inflacja 2,3 proc. Emerytury i renty wzrosną nominalnie o 6,3 proc. W budżecie zapewniono środki na kontynuację priorytetowych działań rządu (m.in. program Rodzina 500 plus) i realizację nowych zadań. Projekt uwzględnia też wydatki wynikające z obniżenia wieku emerytalnego, wzrostu nakładów na obronę narodową, dofinansowania bezpłatnych leków dla seniorów, modernizacji służb mundurowych (m.in.policji, straży pożarnej), dalszego wzrostu kwoty wolnej od podatku.

Sejm zajmie się także przedłożonym przez rząd pakietem ustaw podatkowych. Projekt zmian w ustawach o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878) zakłada m.in. rozwiązania przeciwdziałające tzw. optymalizacjom podatkowym przez duże, w szczególności międzynarodowe, firmy i wprowadzenie podatku od nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł. Podatnikom płacącym PIT ulży podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla najmniej zarabiających z 6.600 do 8.000 zł, twórcy uzyskają dwukrotny wzrost rocznego limitu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT, tzw. split payment (druk nr 1864) ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku i zapobiegać jego unikaniu. Izba rozpocznie też prace nad przepisami zapobiegającymi wyłudzeniom VAT z wykorzystaniem sektora finansowego (druk nr 1880) oraz ograniczającymi szarą strefę w obrocie wyrobami tytoniowymi (druk nr 1865).

W porządku obrad jest też prezydencki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej i niektórych innych ustaw (druk nr 1868). Do bezpłatnej pomocy prawnej zaliczone zostaną dodatkowo poradnictwo obywatelskie i prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne. I czytanie w środę.

Sejm zajmie się również przedstawionym przez Prezydenta projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk nr 1863). Zaproponowane zmiany przewidują m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, zwiększenie możliwego comiesięcznego wsparcia do 2 tys. zł, wydłużenie okresu wsparcia. Ponadto banki, które zdecydują się „przewalutować” kredyty będą mogły liczyć na zwrot różnic bilansowych.

Ponadto Izba wysłucha Informacji rządu nt. realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w latach 2015 i 2016 (druki nr 820 i 1796), zdecyduje o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania z działalności NIK w 2016 r. i uzupełni skład komisji śledczej ds. Amber Gold.

Pełny harmonogram obrad posiedzenia Sejmu jest dostępny pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp

Leave a Comment